1. Zamieniono „Drzewo2″ dotycząca województwa stanisławowskiego na aktualniejszą wersję.
2. Dodano „Drzewo3″ obejmujące członków rodziny Jaskułowkich zamieszkujących powiat oszmiański – województwo wileńskie.

Ponownie witam wszystkich , którzy tu zaglądają!
Ostatnio nie umieszczałem żadnych nowych materiałów, ale nie znaczy to, że nic się w „DrzewieJaskułowskich/Jaskłowskich” nie dzieje. Wprost przeciwnie!
Dzieki uprzejmości wnuka Wacława Jaskłowskiego, Jana Buchwalda, otrzymałem kopię opracowania dokonanego na początku XX w przez Wacława Jaskłowskiego, dotyczącego Naszej rodziny. Dzięki temu chciałbym do końca roku umieścić zasadniczy pień Naszego Drzewa od XV w do czasów współczesnych. W związku z tym przeglądam dotychczas zebrane materiały w celu uporządkowania dokumentacji i sprawdzenia poprawności pisowni nazwisk. A jest tego sporo, kilkaset nazwisk, więc jest co robić.
Dzięki aktywności potomków Jaskułowskich z terenów dzisiejszej Ukrainy, głownie zamieszkujących okolice Stanisławowa ( Iwanofrkowsk), zmobilizowałem się i w marcu będę przeglądał mikrofilmy z aktami metrykalnymi z XVII, XVIII i XIX w z Ottyni i okolic. W drugiej kolejności chciałbym oglądnąć akta z Kut i Kobak ( Jakób Jaskółowski, także Nasz krewny, odwalił kawał solidnej roboty i opracował dużą część rodziny z tych okolic, niedługo, jeżeli wyrazi zgodę, ten fragment rodziny dopiszę do „Drzewa 2”) . W dalszej kolejności chciałbym przeglądnąć Chocimierz, Bohorodczany.
Dużo jest innych tematów do zrobienia:
- opracowanie gałęzi Jaskułowskich z Winnicy i okolic
– opracowanie gałęzi Jaskułowskich z Łęczycy ( Dobrogosty) i okolic
–no i do przeglądnięcia ok. 700(!) tomów ksiąg sądowych, grodzkich itp. W Archiwum Akt Dawnych
– wizyta w Krakowie i szukanie śladów Karola Jaskłowskiego
To na razie – a przecież jeszcze do opracowania tropienie kilku Jaskłowskich i Jaskułowskich, udział Jaskułowskich w Powstaniu Warszawskim, w Powstaniu Styczniowym, emigracja do USA, Argentyny itd… Jest co robić na kilka żyć … tylko skąd wziąć na to czas…